SQS Košice, spol. s r.o.                   MERANIE REGULÁCIA              přesný čas


                                                                               Meranie a regulácia
                                                                     building and industry

 • Elektroinštalačné práce pre meranie a reguláciu
 • Elektroinštalačné práce pre silové rozvody do 1000V
 • Dodávka a montហrozvádzačov a nosného materiálu
 • Programovanie PLC automatov a aplikácia merania a regulácie pre budovy
 • Programovanie PLC automatov pre vzduchotechnické zariadenia
 • Programovanie PLC automatov pre riadenie výroby
 • Realizácia a návrh dohžadových pracovisk pre diažkové a miestne sledovanie technológie
 • Návrh a realizácia TZB
 • Programovanie a realizácia čerpacích staníc odpadových vôd

 • Servisná a podporná činnos pre meranie a reguláciu
 • Diažková správa a servis počítačov