SQS Košice, spol. s r.o.                   MERANIE REGULÁCIA              přesný čas


                                                                               Kontakné informácie                                                                     
SQS Košice, spol. s.r.o.

IČO : 36191493
DIČ : 2020059008
IČDPH : SK2020059008
registrovaný: Obchodný register Okresného súdu  Košice I. v.č.10997/V

Adresa:                                          

Strojárska 3
040 01 Košice
Slovak republic
MAPA

Mobil: +421 905 718 480

E-mail: sqskosice@gmail.com